Mt. HAKODATE ROPEWAY รถกระเช้าภูเขาฮาโกดาเตะ

แนะนำวิธีโดยสารรถกระเช้าแนะนำวิธีโดยสารรถกระเช้า

ขั้นตอนตั้งแต่การซื้อบัตรโดยสารไปจนถึงตอนกลับ

ซื้อบัตรโดยสาร (1F ซันโระคุ)

ซื้อบัตรโดยสารที่ตู้จำหน่ายตั๋ว
*ลูกค้าที่ต้องการใช้บัตรเครดิต มีคูปองสำหรับใช้แลกตั๋ว
หรือถือสมุดผู้พิการ กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว

วิธีซื้อบัตรโดยสารที่ตู้จำหน่ายตั๋ว

กรณีที่เป็นเงินสด
ใส่เงินสด
เลือกประเภทของตั๋วรถที่จะโดยสารและจำนวนตั๋ว
กรณีที่เป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์
เลือกประเภทของตั๋วรถที่จะโดยสารและจำนวนตั๋ว
ทาบ IC การ์ดที่เครื่อง

เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ได้ / เงินอิเล็กทรอนิกส์จำพวกการคมนาคม-รากุเต็ง Edy-WAON-nanaco-iD
*เครื่องจำหน่ายตั๋วบนยอดเขาไม่สามารถใช้กับรากุเต็ง Edy-WAON-nanaco-iD ได้
*ที่ร้านค้านี้ไม่สามารถชาร์จเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้
วิธีขึ้น
ประตูบัตรโดยสาร (3F ซันโระคุ)

นั่งรถกระเช้าไปยังยอดเขา

นั่งรถกระเช้าไปยังยอดเขา
ขอเชิญมาสนุกกับการหยุดพักชั่วครู่ที่ยอดเขากัน
วิธีลง
ที่โดยสารรถบนยอดเขา (1F ยอดเขา)

ตอนกลับ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัตรโดยสารที่ยอดเขาเรียบร้อยแล้วก็นั่งรถกระเช้าไปยังซันโระคุ

ผู้ที่ใช้บริการขาลงเพียงเที่ยวเดียวให้ซื้อบัตรโดยสารที่ยอดเขา
การออกจากสถานี
ประตูบัตรโดยสาร (1F ซันโระคุ)

ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่

PageTop