ข้อมูลภูเขาฮาโกดาเตะ

กล้องถ่ายทอดสด ภาพใหญ่

กล้องถ่ายทอดสด

ข้อมูลรถกระเช้าภูเขาฮาโกดาเตะ

สภาพการเดินรถ 2020/10/22
หยุดเดินรถตลอดวัน
เวลาพระอาทิตย์ตกราว 16:45 น.
ตารางเวลาในการชมทัศนียภาพยามค่ำคืนราว 17:13 น.

เวลาที่เหมาะสมในการดูทัศนียภาพยามค่ำคืนคือหลังพระอาทิตย์ตกประมาณ 20 นาที