ข้อมูลภูเขาฮาโกดาเตะ

กล้องถ่ายทอดสด ภาพใหญ่

กล้องถ่ายทอดสด

ข้อมูลรถกระเช้าภูเขาฮาโกดาเตะ

สภาพการเดินรถ 2020/1/21
ทุก 15 นาที
เวลาพระอาทิตย์ตกราว 16:37 น.
ตารางเวลาในการชมทัศนียภาพยามค่ำคืนราว 17:07 น.

เวลาที่เหมาะสมในการดูทัศนียภาพยามค่ำคืนคือหลังพระอาทิตย์ตกประมาณ 20 นาที